Wybory Samorządowe 2018

Kandydaci w wyborach na Burmistrza, do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego

Marta Kaczmarek

Marta Kaczmarek

Wiek: 34

Komitet wyborczy: KWW Młode Pniewy

Program wyborczy:
Mieszkam na osiedlu Kwiatowym. Z wykształcenia jestem magistrem matematyki. Ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie wychowuję dwójkę wspaniałych dzieci.W związku z doświadczeniem w zawodzie nauczyciela, znane są mi wszelkie kwestie oświatowe. Czynnie angażuję się w działalność przedszkola. Dostrzegam ogromną potrzebę zmian, aby zapewnić mieszkańcom poprawę życia i funkcjonowania społecznego. Bardzo ważne jest dla mnie, aby problem każdego mieszkańca był istotny dla Gminy, a nie pomijany. W ramach działań, w obrębie mojego okręgu wyborczego, moimi priorytetami są: – miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży –progi zwalniające – poprawa nawierzchni ulic nieutwardzonych – remont ulicy ks.M. Maciejewskiego – zabezpieczenie drogi rowerowej na ul. Wronieckiej Drodzy Wyborcy! Nadajmy Gminie nowy kierunek.

zobacz wszystkich kandydatów